Effekten af solcellepanelerne

Effekten på et solcelleanlæg kaldes også ydelse og angives som kWp, hvilket står for kilowatt-peak og er et mål for den maksimale produktion af strøm, som solcellepanelerne vil producere under optimale forhold.

Ydelsen af solcellerne varierer under hensyn til forskellige betingelser, især solens intensitet. Andre forhold der kan påvirke solcelleanlæggets ydelse er bygningens placering, tagets hældning mv. Den oplyste ydelse på vores solcelleanlæg er baseret på det optimale forhold, hvor bygningen er sydvendt og med 30-45 graders taghældning. Læs meget mere om den optimale placering af dit solcelleanlæg her.

placering1.png

Illustrationen sammenligner ydelsen af solcellepaneler på forskellige skrå flader af et hus.

Hos Yellow Energy tilbyder vi altid at komme ud og opmåle dit hustag. Sammen med husets geografiske placering kan vi med stor præcision udregne solcelleanlæggets reelle produktion måned for måned. Denne ydelsesrapport ligger sammen med et investeringsoverslag som grundlag for din beslutning.

Yellow Energy sælger solcelleanlæg produceret i Tyskland af Aloe Solar, hvor vores solceller har fået 1. pladsen i flere kvalitetstest – Stiftung Warentest og ÖKO test, hvor de scorede højest på modulets effektivitet, nøjagtigheden af det vurderede output, ydelsesstabilitet, montering m.v.

Solcellepaneler hos Yellow Energy har en ydelsestolerance på +3 %.

  • Test-vinder i flere test for grøn energi
  • Pålidelig og driftsikker
  • Optimal el-produktion
  • 25 års ydelsesgaranti