Handelsbetingelser

(gældende per 07.06.2011)

Disse betingelser er gældende for alle aftaler, der indgås med Yellow Energy. Såfremt der ikke er aftalt andet skriftlig, er disse betingelser gældende.

Betaling: Ved Yellow Energy sker betaling først, når solcelleanlægget er i drift. Ved ordreafgivelsen skal kunden stille med en bankgaranti på den aftalte sum.

Leveringsomkostninger: Eventuelle leveringsomkostninger vil altid fremgå at tilbuddet, men er normalt medregnet i salgsprisen.

Levering: Yellow Energy kan ikke gøres økonomisk eller juridisk ansvarlig for eventuelle forsinkelser af levering, såfremt denne er opstået hos underleverandøren. Levering foregår primært med fragtmand og køber vil derfor ikke have adgang til trackingnummer, men vil blive underrettet om dagen for levering samt tidspunkt, så snart fragtfirmaet kender dette med sikkerhed.

Leveringstid: Normalt er leveringstid for solcelleanlæg mellem 4 og 8 uger, der vil dog altid blive givet en konkret vurdering ved hver bestilling. Anlægget anses for at være leveret, når dette er fremkommet til den matrikel, hvor anlægget skal installeres. Det er købers pligt at kontrollere leverancen straks ved modtagelsen. Dette omfatter kontrol af synlige skader samt evt. mangler ift. styklisten. Eventuelle fejl eller mangler skal anmeldes så snart de kommer til købers kendskab.

Ejendomsforhold: Yellow Energy forbeholder sig ejendomsretten til den leverede vare, indtil hele købesummen inkl. leveringsomkostninger samt renter og gebyrer er betalt til fulde.

Fortrydelse: Solcelleanlæg fra Yellow Energy er produceret ud fra en opmåling af den ejendom, hvorpå anlægget skal monteres. Der er derfor tale om specialtilpassede varer, hvorfor der ikke er mulighed for at fortryde købet, når købet er indgået.

Garanti: Yellow Energy overholder den danske købelovs bestemmelser om reklamationsret. Samtidig er der 10 års produktgaranti på solpanelerne og 25 års ydelsesgaranti. På en vekselretter er der 5 års produktgaranti og selve monteringssystemet har 10 års produktgaranti. Skulle varen mod forventning blive defekt inden for reklamationsperioden repareres den vederlagsfrit hos producenten, med mindre fejlen skyldes betjeningsfejl, modifikationer på produktet, fejlmontering eller groft misbrug fra brugerens side. Garanti ydes ikke på produkter, hvor brugeren selv har prøvet på at åbne produktet. Såfremt du oplever defekter i dit produkt, bedes du rette henvendelse til Yellow Energy snarest mulig. Vi vil, på dine vegne, føre sagen overfor producenten.

Returnering: Returnering af en defekt vare skal ske efter aftale med Yellow Energy. Ved fremsendelse af varen til Yellow Energy betaler kunden for fragten. Der modtages ikke varer, som er fremsendt uden foregående aftale. Den defekte vare vil blive repareret og returneret hurtigst muligt, med mindre særlige forhold resulterer i en længere reparationstid. Hvis varen ikke kan repareres, så sendes en ny eller en tilsvarende vare til kunden. Yellow Energy dækker ikke udgifter til demontage og genmontage af produkterne.