Solcelleanlæg til boligforeninger

Nettoordningen, der blev vedtaget i juni 2010 er også gældende for boligforeninger og sikrer således, at foreningen har mulighed for at modregne den el, der produceres ved hjælp af solcelleanlægget, inden der afregnes for forbrugt el årligt. Installering af solcelleanlæg på en ejendom beboet af flere husstande fritages for at betale afgift for anlæggets produktion.

ye-montering2.jpg

Da ejerforeninger har en meget stabil ejerstruktur, er et solcelleanlæg en oplagt mulighed for at nedbringe fællesudgifterne for andelshaverne. Ved at installere et solcelleanlæg vil elregningen kunne reduceres, hvilket gør de enkelte lejligheder mere attraktive for nye købere.

Elafgiftsloven tillader, at hver husstand må installere et solcelleanlæg på 6 kWp. For en boligforening med 10 lejligheder betyder det, at der må installeres et solcelleanlæg på 60 kWp. Læs mere om nettoordningen.

Da el-priserne forventes at stige med 5 % årligt er et solcelleanlæg en investering, hvor afkastet stiger yderligere, som årene går.

Hør mere om at få installeret solcelleanlæg på din boligforening ved at kontakte os.