Solcelleanlæg til erhverv

En virksomhed har lov til at installere et solcelleanlæg på maks. 150 kWp. I modsætning til private, har erhverv ikke mulighed for at benytte Nettoordningen til at lagre overskydende el i løbet af året. Rent økonomisk er det derfor vigtigt for virksomheder, at der ikke installeres et solcelleanlæg, der yder mere end virksomheden selv er i stand til at bruge dag til dag.

erhvervsbygning.jpgFor erhverv gælder der andre regler vedr. solceller – den el der produceres på forbrugsstedet samtidig med den forbruges, er fritaget for afgifter efter elafgiftsloven. I de perioder hvor virksomheden producere mere el end de forbruger, kan man afsætte den overskydende el til elselskabet efter elafgiftsloven. Virksomheden får således en afregning på 60 øre per kWh de første 10 år og 40 øre per kWh de resterende år af solcelleanlæggets levetid.

Både kunder og medarbejdere er i stigende grad opmærksomme på, hvorvidt virksomheder tager hensyn til miljøet. Investeringen i et solcelleanlæg er med til at styrke virksomhedens grønne profil og bidrager positivt til virksomhedens omdømme.

Monteres et solcelleanlæg med stativer på en ejet eller lejet bygning, kan det afskrives med op til 25 % om året, hvorimod solcelleanlæg der integreres i bygningen kun kan afskrives med 4 % om året.

produktion.jpgTil trods for, at private husholdninger er bedre stillet med Nettoordningen, kan erhverv stadig drage nytte af solcelleanlæg. Det er bare vigtigt, at virksomheder får installeret et solcelleanlæg, der kun yder det, som virksomheden formår at forbruge med det samme hele året for ikke at stå med for meget overskudsproduktion af el. For mange perioder med overproduktion af el vil blot være med til at forlænge anlæggets tilbagebetalingstid.

Kontakt os og hør mere omkring mulighederne for at få installeret solceller på erhvervsbygninger.