Nettoordning

Som privatperson må du godt installere et solcelleanlæg, der producerer mere end 6 kWh om året, da det er vekselretteren, der bliver begrænset, så du stadig kan komme under nettoordningen.

illustration_af_hus.pngProducerer du mere el end der forbruges i husstanden, bliver overproduktionen lagret på det offentlige elnet og i perioden med underproduktion hentes det hjem igen til hustanden, helt gratis. Med nettoordningen bliver den el, som dit solcelleanlæg producerer, modregnet direkte i dit strømforbrug en gang om året. Ifølge Nettoordningen har elselskaberne pligt til at opkøbe din eventuelle overskudsproduktion af el.

Hvis der er overproduktion af el på solcelleanlægget ved den årlige afregning, får man 60 øre pr. kWh de første 10 år, og 40 øre pr. kWh for resten af anlæggets levetid. Dit eget strømforbrug, som du producerer på solcelleanlægget, har den samme værdi, som du normalt betaler for din strøm. Så den største besparelse ligger derfor i at producere lige netop den mængde el, som hus-standen forbruger årligt. Du tjener ca. 2,15 kr. efter skat pr. produceret kWh, så det er ikke kun strømprisen, der tjenes hjem men også alle afgifterne på el.

Når der produceres mere el end husstanden forbruger, løber elmåleren baglæns. Det enkelte elselskab bestemmer hvorvidt din måler får lov til at løbe baglæns eller om der i stedet skal installeres en særlig to-vejs måler. Men da reglerne for nettoordningen ikke er designet til, at man skal producere mere end husstanden bruger årligt, er økonomien for overproduktion ikke særlig gunstig.

Kontakt os gerne for en konkret beregning - med udgangspunkt i husets beliggenhed og design, opstiller vi et meget præcis budget med et solcelleanlæg, der netop dækker jeres elforbrug.

Nettoordningen

  • Gældende for private og offentlige institutioner
  • Afregning efter nettoforbruget pr. år
  • Elselskaberne er forpligtet til at modtage din el og udskifte måleren

Krav til ordningen

  • Private: maks. 6 kWp per år
  • Offentlige institutioner: maks. 6 kWp pr. 100 m2 BBR areal
  • Boligselskaber: maks. 6 kWp pr. husstand