Placering – få mest ud af dit solcelleanlæg

I Danmark er den optimale placering af solceller mod syd og en hældning på 40 grader. Der må naturligvis ikke falde skygger fra andre bygninger eller træer, da det forringer effektiviteten af solcellerne. Andre placeringer og hældninger kan også bruges men så falder effektiviteten.

Figuren nedenfor illustrer den ideelle placering af et solcelleanlæg, samt hvor mange procent, der mistes af ydelsen ved at placere solcelleanlægget væk fra den optimale situation i forhold til hældning og orientering til verdenshjørnerne.

placering_af_solpaneler.jpg

Udover hældning og orientering skal der også tages højde for eventuelle skyggepåvirkninger. Et solcelleanlæg er meget følsomt overfor skyggepåvirkninger, da hel eller delvis skygge på panelerne nedsætter ydelsen væsentligt. Solcelleanlægget må således ikke placeres, så der falder skygger på panelerne i løbet af dagen. Da solcellepanelerne er serieforbundet, vil en skygge på et lille areal lukke for strømproduktionen fra resten af solcellepanelerne, da det er den mindst ydende solcelle, der bestemmer standarden for resten af panelerne.

For at få den optimale ydelse fra solcelleanlægget, skal anlægget monteres på en sydvendt flade og have en hældning på 30-45 grader.

Få svar på nogle konkrete spørgsmål i vores FAQ om solceller.